MULTIPLIKATOR PNEUMATYCZNY GMP-MP20

Multiplikator pneumatyczny typu GMP-MP20 służy do nawadniania pokładów węgla wodą pod wysokim ciśnieniem w celu zmniejszenia zapylenia.

Multiplikator pneumatyczny typu GMP-MP20 jest jedno, dwu tłokową pompą
z uchwytami do prostej manipulacji w miejscu pracy.

Multiplikator jest wykonany z nierdzewnej stali i spełnia wymagania norm
do stosowania w pomieszczeniach kategorii I M2, zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego.

Dane techniczne

Numer katalogowy GMP – MP20
Ciśnienie robocze powietrza zasilania [MPa] 0,4 – 0,5
Wejściowe ciśnienie wody [MPa] 0,5
Wyjściowe ciśnienie wody przy
ciśnieniu zasilania 0,5 MPa
[MPa] 16,4
Zużycie powietrza [m3h-1]
Wydajność wody przy
ciśnieniu 0,5 MPa
[l.min-1] 7
Filtracja [µm] 50
Wymiary [mm] 450 x 280 x 280
Masa [kg] 50
Średnica węża wylotowego [mm] 16